DRODZY WIERNI !

W związku z decyzją Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. związaną ze stanem epidemii w Polsce.

LICZBA UCZESTNIKÓW MSZY ŚWIĘTEJ LUB ADORACJI NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTUNIE NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5 OSÓB!

Do uczestnictwa w liturgii w kościele zapraszamy tylko Przedstawicieli Rodziny, która zamówiła intencję z zachowaniem rozporządzenia Ministerstwa, czyli nie więcej niż 5 osób.

Prosimy o wchodzenie do kościoła wejściem przez boczne drzwi Kościoła Parafialnego.

Pozostałych Wiernych gorąco prosimy o modlitwę w domach, biorąc udział w Mszy Świętej transmitowanej w telewizji, radiu, czy internecie.

OBRZĘDY NIEDZIELI PALMOWEJ I TRIDUUM PASCHALNEGO BĘDĄ SPRAWOWANE BEZ UDZIAŁU WIERNYCH TYLKO W KOŚCIOŁACH PARAFIALNYCH.

Dziękujemy za zrozumienie!

Wasi Duszpasterze