Obraz Na Ścianę Jezus Miłosierny Deco Panel 30x40 - Opinie i ...Litania pochodzi z Dzienniczka św. Siostry Faustyny

Kyrie, elejson. Christe elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta 
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z Trójcy Przenajświętszej 
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski 
Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście 
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały – ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego 
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników 
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego 
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa 
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci 
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych 
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego 
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich dzieł Boga 
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni 
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych 
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych 
Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi 
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych 
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei

Baranku Boży, który okazałeś największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy św. – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze – zmiłuj się nad nami

K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego
W: Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.

Módlmy się:

Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Św. okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków.

Amen.