Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 marca br. wprowadzającego nowe zasady bezpieczeństwa w stanie epidemii, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 31 marca br. oraz w nawiązaniu do Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. Kuria Diecezjalna Toruńska zaleca, co następuje:

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Oktawa i Niedziele Wielkanocne

  1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 31 marca br., w par. 9, ust. 3 stanowi, że od dnia 12 kwietnia (tj. Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego) do odwołania, w sprawowanym kulcie religijnym i uroczystościach pogrzebowych może ponownie uczestniczyć do 50 osób (wliczając osoby sprawujące kult). Zaleca się, by powiadomić o tym wiernych, ale zachęcić także do skorzystania z dyspensy Biskupa Toruńskiego od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., i uczestnictwa w niej poprzez transmisję za pośrednictwem środków masowego przekazu, przyjmując Komunię św. duchowo.
  2. W wypadku zmiany Rozporządzenia lub wydania innych przepisów przez władze cywilne, określających dopuszczalną ilość uczestników w sprawowanym kulcie, należy stosować się do ich zapisów.
  3. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie organizuje procesji rezurekcyjnej, a w Oktawę Wielkanocną i Niedziele Wielkanocne procesji wielkanocnych (do odwołania).
  4. Na Mszach Świętych nie należy stosować aspersji oraz zrezygnować z wszystkich obrzędów błogosławieństw z użyciem wody święconej.
  5. Przypominamy zalecenie, aby kościoły w ciągu dnia pozostawały otwarte.

Do odwołania obowiązują wszystkie dotychczasowe zarządzenia wydane przez Kurię Diecezjalną Toruńską związane z epidemią koronawirusa.

bp Józef Szamocki

Wikariusz Generalny

ks. Artur Szymczyk

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego