Spraw, aby nasza praca była użyteczna dla rodziny ludzkiej...
Wybaw nas, Ojcze, od zła, które nasze uczynki rodzą na tak wiele sposobów, gdy są nieprzemyślane.
Spraw, aby nasza praca była użyteczna dla rodziny ludzkiej, zgodnie z Twoją wolą! Niech odpowiada na potrzeby tej, ciągle się powiększającej, rodziny społeczeństw i narodów.
Spraw, aby nasza praca przyczyniła się do budowania życia godnego człowieka w sprawiedliwości i pokoju! Amen.