1. W oparciu o nowe Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 kwietnia br., przedłużone zostaje do dnia 19 kwietnia br. obostrzenie, na mocy którego w liturgii (niedzielnej, świątecznej, obrzędowej i w dni powszednie) nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób (poza sprawującymi kult i posługującymi). Dotyczy to okresu od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego (12 kwietnia) do Niedzieli Miłosierdzia Bożego włącznie (19 kwietnia). W praktyce ponownie oznacza to, że w Eucharystii mogą uczestniczyć osoby związane z intencją danej Mszy Świętej i to tylko w ilości do 5-ciu.

  2. Przypominamy, że ograniczenie uczestnictwa do 5-ciu osób (poza sprawującymi kult i posługującymi) dotyczy również obrzędów pogrzebowych, zarówno sprawowanych w świątyni, jaki i na cmentarzu.
    Do odwołania obowiązują wszystkie dotychczasowe zarządzenia wydane przez Kurię Diecezjalną Toruńską związane z epidemią koronawirusa.

bp Józef Szamocki
Wikariusz Generalny

ks. Artur Szymczyk
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego