Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej | www.torun.pl

Drodzy Przyjaciele! Tegoroczne Święta Wielkanocne są inne niż wszystkie. W dużej mierze ich znakiem są zamknięte drzwi naszych mieszkań, szkół, zakładów usługowych. Zamknięte są też drzwi naszego seminarium duchownego. Po raz pierwszy (i mam nadzieję ostatni) będziemy przeżywać Triduum Paschalne nie w katedrze, a w naszej domowej kaplicy. Seminaryjna kaplica jest miejscem, w którym naszą żarliwą modlitwą staramy się wspierać tych wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują w tym trudnym czasie. Mając przywilej bliskości Jezusa Eucharystycznego, pamiętamy o tych, którzy są jej teraz pozbawieni. Cały czas też wyrażamy naszą modlitewną wdzięczność naszym dobroczyńcom, bez których seminarium nie mogłoby funkcjonować. Chcemy wszystkim życzyć, by Zmartwychwstały Jezus, silniejszy od grzechu, śmierci i ludzkich ograniczeń, przychodził do nas „mimo drzwi zamkniętych” i wlewał w nas swój pokój, kojąc nasze smutki i lęki. Alleluja!

ks. Stanisław Adamiak
Rektor WSD w Toruniu