Zaproszenie!

Szkoła Podstawowa SPSK w Miesiączkowie wraz z księdzem dziekanem Stefanem Maliszewskim organizuje kolejny już Międzydekanalny Festiwal Pieśni Maryjnych. Z racji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II oraz beatyfikacji kar. Stefana Wyszyńskiego, poszerzony jest o utwory związane z Papieżem i Kardynałem. Z uwagi na ograniczenia wynikające z panującej pandemii, nieco zmodyfikowany został program. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli z okolicznych dekanatów. Uczestnicy konkursu wystąpią w kilku kategoriach: soliści, zespoły/duety, zespoły rodzinne, zgodnie z regulaminem. Udział w Festiwalu odbywa się przez wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej do 25 maja 2020 roku na adres: Szkoła Podstawowa SPSK w Miesiączkowie, 87–320 Górzno z dopiskiem: „Festiwal Pieśni Maryjnych i Papieskich” lub e–mail: miesiaczkowo@interia.pl lub parafiagorzno@interia.pl; a następnie nagranie występu w formie wideo i przesłanie go w formie elektronicznej lub na nośniku danych na adresy podane powyżej w terminie od 9 do 31 maja 2020 roku. Występy będą oceniane przez członków profesjonalnego jury, a rozstrzygnięcie nastąpi w połowie czerwca. Karty uczestnictwa można pobrać w parafiach oraz w szkołach.

Telefon kontaktowy: (056) 49 18 230 lub 512 328 884.

Serdecznie zapraszamy!

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Górzno pan Tomasz Kinicki

Regulamin:

Celem konkursu jest propagowanie pieśni i muzyki chrześcijańskiej i religijno-patriotycznej, wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych z górznieńskiego oraz okolicznych dekanatów i innych rejonów kraju. Do udziału w festiwalu organizatorzy zapraszają osoby, zespoły działające indywidualnie oraz w parafiach, szkołach, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach.

Program festiwalu:

 – 9 maja 2020 otwarcie festiwalu i przyjmowanie zgłoszeń (do 26 maja) oraz nagrań wideo (do 31 maja)

 – przekazanie nadesłanych nagrań członkom jury

– 15 czerwca 2020 ogłoszenie wyników i przyznanie nagród.

Uczestnicy konkursu będą oceniani w kategoriach:

I. SOLIŚCI

 – przedszkole
– od kl. I – III SP
– od kl. IV do kl. VI SP
– kl. VII-VIII
– szkoła średnia
– dorośli

II. ZESPOŁY/duety*
– do 13 lat
– powyżej 13 lat
– dorośli

III. Zespoły rodzinne

Jeżeli członkowie danej grupy są w różnym wieku, to o przynależności do kategorii decyduje przeciętna wieku 2/3 składu zespołu lub scholi/chóru. Każdy podmiot wykonawczy prezentuje jedną pieśń Maryjną, Religijno-Patriotyczną lub Papieską. Czas wykonania ok. 5 minut.

Wykonawcy zobowiązani są nadesłać w terminie do 26 maja 2020 r. kartę zgłoszenia na adres pocztowy: Szkoła Podstawowa SPSK w Miesiączkowie, 87-320 Górzno lub e–mail: miesiaczkowo@interia.pl. lub parafiagorzno@interia.pl z dopiskiem: „Festiwal Pieśni Maryjnych i Papieskich”.

Proszę o sprawdzenie czy zgłoszenie ( e-mail ) dotarło.

Zgłoszenia i nagrania będzie można nadsyłać od 9 maja 2020 roku (zgłoszenia do 26 maja, a nagrania do 31 maja do g. 23.59).

Ogłoszenie wyników nastąpi w połowie czerwca 2020 r.

Telefon kontaktowy: (056) 49 18 230 lub 512 328 884.

Nadesłanie przez wykonawcę zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na:-przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu – wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych – rejestrację występu i wykorzystywanie nagrań tego występu w różnych formach przez Organizatorów i przez instytucje upoważnione do tego przez Organizatorów.

Organizatorzy:
Parafia rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie
e – mail: parafiagorzno@interia.pl
Szkoła Podstawowa SPSK w Miesiączkowie
e – mail: miesiaczkowo@interia.pl.