Jak co roku, w ten szczególny dzień rodzinnie i parafialnie, oddaliśmy cześć Jezusowi Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie. „Nie klękamy przed wirusem, ale przed Panem Jezusem.”. Procesję Bożego Ciała w Lembargu poprzedziła Msza Święta, podczas której Ks. Proboszcz w kazaniu ukazał, że: ” Trzeba fantastycznej woli niewiary, żeby przyjmować, że Jezus naprawdę się nie wydarzył, a jeszcze więcej, aby założyć, że nigdy nie wypowiedział słów, w którym ofiarował Siebie na odkupienie człowieka, ustanawiając Eucharystię. (…) Chociaż Najświętszy Sakrament zawsze jest sobą, doskonałym, całkowitym i nieskażonym, nie działa on w żadnym z nas raz na zawsze. Podobnie jak akt wiary, musi być ciągle powtarzany i wzrastać w każdym z nas.”. Bóg zapłać za świadectwo wiary, przygotowane ołtarze i ustrojone okna naszych domów, które ukazały jak bardzo pragniemy żyć Eucharystią.