W poniedziałek 8. listopada w naszej parafii przeżywaliśmy Uroczystość Bierzmowania. Był to bardzo oczekiwany sakrament, ponieważ przez sytuacje pandemiczną nasza młodzież oczekiwała z pokorą ponad 2 lata na tę chwilę, w której Duch Św. umocni Swoimi darami wiarę i poprowadzi do głoszenia Chrystusa w swoim życiu. Uroczystości przewodniczył J.E. Ks. Bp Andrzej Suski – biskup ordynariusz senior. W swoim Słowie skierowanym do młodzieży ukazał, że wiara bez miłości jest „jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący”. Tym bardziej to Słowo miało moc Ducha Św., że Ks. Biskup usiadł naprzeciw młodzieży i stał się jednym z nas. Na zakończenie Uroczystej Mszy Św. Ks. Proboszcz dziękując wszystkim za duchowe przeżycie tego dnia wskazał na Ks. Biskupa, który jest świadkiem mocy Ducha Św. Jego moc umacniała Ks. Biskupa w tworzeniu od podstaw naszej diecezji Toruńskiej, począwszy od Kurii, Seminarium, Caritas, Sądu Biskupiego, Biblioteki i wielu innych dzieł, które dzisiaj służą całej rodzinie diecezjalnej. Na zakończenie Mszy Św. Ks. Biskup pobłogosławił Krzyże, które mają ukazywać drogowskaz naszego działania, a poświęcił je Ks. Proboszcz.  Na zakończenie Uroczystości, młodzież odprowadziła Ks. Bp i zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie, po czym Ks. Biskup i zaproszeni goście udali się na Agapę do plebanii.