Litania do św Andrzeja Boboli

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.
Święta Maryjo, módl się za nami

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Święty. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami.
Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym, módl się za nami.
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny, módl się za nami.
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami.
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia, módl się za nami.
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim, módl się za nami.
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę, módl się za nami.
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami.
Święty Andrzeju, Apostole Polesia, módl się za nami.
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, módl się za nami.
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami.
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur, módl się za nami.
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami.
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami.
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami.
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała, módl się za nami.
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami.
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny, módl się za nami.
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski, módl się za nami.
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami.
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie, módl się za nami.

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga.
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili, uproś nam u Boga.
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga.
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga.
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga.
Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga.
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga.
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga.
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,

Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik.Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę

Modlitwa odmawiana przez wszystkie dni nowenny

Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów!

Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana.

Amen.