Nasza parafia podjęła wyzwanie modlitwy za naszą Ojczyznę za pośrednictwem Św. Jana Boboli. Przez 9 dni od godz. 19.00 spotykaliśmy się na wspólnej Mszy Św. oraz Nowennie. Przez pośrednictwo Maryi, którą błagaliśmy w modlitwie różańcowej prosiliśmy Boga o zgodę, wolność i zrozumienie w naszej Ojczyźnie. Ks. Proboszcz Waldemar Milewski przypomniał, że nie raz doświadczaliśmy niewoli ojczyzny przez grzech i łatwowierność diabłu. Dzisiaj potrzeba zrywu wielkiej modlitwy, pokuty i nawrócenia, abyśmy nie doświadczyli tego, co nasi Ojcowie. Bogu niech będą dzięki naszym parafianom, którzy wspomogli naszego Ks. Proboszcza w tym wielkim dziele modlitwy…