Dzisiaj w naszej parafii, gminie, miała miejsce uroczystość poświęcenia nowego wozu bojowego w Konojadach. Piękne wydarzenie, a zarazem budzące nadzieję, że także nasi druhowie z Bukowca doczekają się takiego wozu. Uroczystości rozpoczynający ten dzień, na szczeblu powiatowym i gminnym miały już miejsce kilka dni temu, kiedy PSP Brodnica przekazała ten samochód dla OSP Konojady. Dzisiaj razem z parafią cieszyliśmy się, że nasi druhowie OSP Konojady będą mogli jeszcze z większą mocą iść z pomocą na chwałę Boga i pożytek ludziom. Po wprowadzeniu sztandaru i uroczystym przekazaniu kluczyków do nowego wozu bojowego nastąpiło poświęcenie przez naszego księdza proboszcza i kapelana dh. Waldemara Milewskiego. Ks. proboszcz zanim dokonał poświęcenia zapytał wcześniej wybranych przez burmistrza „rodziców chrzestnych” czy, tak jak na chrzcie dziecka, chcą przyjąć odpowiedzialność za „może nie tyle wychowanie tego „dziecka”, którego rodzicami są druhny i druhowie OSP Konojady”,  ale za jego utrzymanie?” Pytanie to otrzymało akceptację wszystkich zebranych na placu poprzez klaskanie, oraz potwierdzenie „chrzestnych”, że są świadomi tego obowiązku. Po „dokonaniu formalności” ks. kapelan  dokonał poświęcenia NASZEGO nowego wozu bojowego, na chwałę Bogu i pożytek ludziom. Życzymy naszym strażakom tyle samo powrotów co wyjazdów 😊