„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15).

W tym roku 11. lutego we wspomnienie NMP z Lourdes przypadł 30 Światowy Dzień chorych. W naszej parafii był to dzień modlitw za chorych, osoby starsze oraz tych co leczą i pielęgnują te osoby. Mszę Św. poprzedziło nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego za chorych naszej parafii oraz za wszystkich co leczą i pielęgnują. W Słowie Bożym Ks. Proboszcz Waldemar Milewski ukazał cierpienie jako tajemnicę, którą można odczytać w Chrystusie, który wie dobrze czym ono jest. Krzyż choroby, osamotnienia, opuszczenia przez bliskich jest przygotowaniem duszy człowieka do ostatecznej podróży, jaką jest przejście z tego świata do nieba. Ks. Proboszcz przypomniał czym jest sakrament chorych i jakie są jego skutki.
Sakrament namaszczenia chorych niesie za sobą szczególną łaskę; jest darem Ducha Świętego. Owa łaska umacnia chorego, dodaje odwagi do walki o swoje zdrowie, równocześnie wprowadzając pokój w jego życie. Człowiek namaszczony jest w stanie przeciwstawić się pokusom złego ducha: pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Bóg wspiera chorego, prowadzi do uzdrowienia jego duszy oraz do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest Jego wola. Sakrament ten nie jest bowiem sakramentem gwarantującym wyjście z choroby czy polepszenie stanu fizycznego.
Sakrament namaszczenia chorych nazywany jest także „sakramentem odchodzących”, gdyż jego przyjęcie przygotowuje chrześcijan na przejście do życia wiecznego
Po homilii obyło się namaszczenie wszystkich przybyłych parafian, którzy przyszli prosić o sakrament uzdrowienia. Ks. proboszcz po Mszy Św. nie ukrywał, że dobrze się dzieje, kiedy coraz więcej parafian uczestniczy w tym dniu w obrzędzie namaszczenia oraz, że rośnie świadomość, że jest to sakrament dla chorych, a nie jedynie dla umierających. Msza Św. zakończyła się błogosławieństwem i rozesłaniem.