W dzisiejszą Niedzielę przeżywamy wspomnienie związane z wjazdem Jezusa do Jerozolimy. Jest to dzień szczególny, który przypomina, że w kilka dni z radosnego Hosanna ludzie zmieniają zdanie i krzyczą: Ukrzyżuj Go. Na pamiątkę tego wydarzenia w Kościołach święci się palmy i czyta Mękę Pańską. W naszej parafii Ks. Proboszcz święcił palmy podczas każdej Mszy Św., a na Sumie o godz. 10.00 procesyjnie wszedł do naszej Świątyni. Mękę Pańską czytano przy udziale Służby liturgicznej i Służebnic Maryi. Na Sumie wspomagał nas O. Ryszard, który po kilku miesiącach przyjechał z Rzymu, aby pozostawić swoje obowiązki nauczania na Uczelni i przeżyć Święta Zmartwychwstania w naszej rodzinie parafialnej.