Dzisiaj we wszystkich Kościołach świata wieczorna Msza Św. jest pamiątką ustanowienie sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii. Dziękowaliśmy Bogu, że zechciał pozostać z nami przez Swojego Syna w Komunii Św. i że posyła nam szafarzy Eucharystii i Słowa Bożego – kapłanów. W naszej wspólnocie parafialnej liturgię Mszy Św. przewodniczył O. Ryszard, który także skierował do nas Słowo Boże o kapłaństwie i Eucharystii. Po Komunii Św. dziękowaliśmy za dar kapłaństwa naszego Ks. Proboszcza oraz za posługę w naszej wspólnocie O. Rysiowi. Złożyliśmy życzenia, aby ich praca na Niwie Pańskiej dawała im radość w życiu osobistym, parafialnym i uczelnianym. Po liturgii Najświętszy sakrament złożony został do Ciemnicy i rozpoczęła się adoracja Chrystusa pojmanego i uwięzionego.