W Wielki Piątek zgromadziliśmy się na Nabożeństwie Krzyża. W tym dniu nie sprawuje się Mszy Św. Nabożeństwu przewodniczył Ks. Proboszcz w asyście O. Ryszarda. Po wejściu do naszej świątyni kapłani położyli się Krzyżem, wierni klęczeli, aby w modlitwie zjednoczyć się z Męką Chrystusa. Po uroczystym odczytaniu Męki Pana Jezusa wg św. Jana i homilii, oraz odśpiewaniu rozbudowanej Modlitwy Powszechnej Ks. Proboszcz odsłonił Krzyż, aby ukazać Chrystusa Ukrzyżowanego za nasze grzechy. Trzykrotne uniesie Krzyża i odśpiewaniu Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata, wierni odpowiedzieli śpiewem: Pójdźmy z pokłonem. Był to też znak, że w tym momencie jest czas na indywidualne oddanie czci Chrystusowi, przez ucałowanie Krzyża, lub jak ktoś miał taką wolę, przez oddanie głębokiego ukłonu. Po adoracji wszyscy przyjęli Komunię Świętą. po Komunii, Ks. Proboszcz uroczyście przeniósł Pana Jezusa w monstrancji na miejsce przygotowane przy grobie Jezusa. Piękno serca z kroplami krwi, które otacza monstrancję z Najświętszym Sakramentem ukazuje wszystkim, że Chrystus oddał swoje życie za każdego człowieka. Po nabożeństwie nastąpiła adoracja Pana Jezusa, której towarzyszyli strażacy z Konojad.