Wielka Sobota, to nie tylko czuwanie przy grobie, czy święcenie pokarmów. To przede wszystkim przepiękna liturgia paschalna, podczas której święci się ogień i wodę. To czas wpatrywania się w tę Świętą Noc, w której Chrystus Zmartwychwstał. Mszę Świętą Ks. Proboszcz rozpoczął od poświęcenia ognia i uroczystego wniesienia Paschału do Świątyni. Po trzecim radosnym śpiewie: Światło Chrystusa zapalone zostały wszystkie światła w Kościele oraz zabrzmiał Exultet – Orędzie Wielkanocne, które wprowadziło w rozbudowaną Liturgię Słowa. Po odczytaniu ostatniego czytania ze Starego Testamentu zabrzmiało radosne Chwała na wysokości Bogu. Zabrzmiały organy i wybiły dzwony. Po kazaniu Ks. Proboszcz poświęcił wodę i wszyscy odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne. Po Mszy Św. kontynuowaliśmy czuwanie przy grobie Pana Jezusa, czekając na Mszę Św. o świcie (Rezurekcję). Razem z nami czuwali strażacy z Bukowca. Po zakończonej adoracji Ks. Proboszcz wraz ze strażakami uwiecznili się na pamiątkowym zdjęciu.