Ordo IurisInstytut na rzecz Kultury Prawnej
Czcigodny Księże Proboszczu!

Od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. 

Takiej kary żądają dla polskiego kapłana, ks. prof. Dariusza Oko oraz dziewięćdziesięcioletniego niemieckiego ks. prof. Johannesa Stöhra niemieckie organy ścigania, jako powód podając publikacja artykułu naukowego opisującego mechanizmy działania przestępczego środowiska wykorzystującego seksualnie dzieci oraz zależnych dorosłych w Kościele katolickim. Opatrzony szczegółową bibliografią tekst stanowi opartą na rzetelnych i licznych źródłach opinię ks. prof. Dariusza Oko, kierownika Katedry Filozofii Poznania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dotyczącą istotnego czynnika narastającego kryzysu współczesnego Kościoła. Zachowując w pełni akademicki warsztat, autor wraz z redaktorem naczelnym wydawanego od ponad 50 lat periodyku „Thelogisches” ks. prof. Johannesem Stöhrem, zdecydowali się odważnie zainicjować akademicką dyskusję na temat poważnych i szkodliwych konsekwencji działań homolobby w strukturach kościelnych, w tym przestępstw pedofilskich popełniane przez hierarchów o skłonnościach homoseksualnych. W artykule ksiądz profesor przywołuje nieznane szerzej opinii publicznej słowa papieża Franciszka, papieża Benedykta XVI oraz kard. Maradiagii. To co niezwykle smuci to fakt, iż wszczęcia postępowania karnego przeciwko autorom zażądał chlubiący się otwartością, tolerancją i błogosławieniem jednopłciowych par oraz promowaniem politycznego ruchu LGBT niemiecki kapłan Wolfgang Rothe i już w kilka tygodni później obaj księża profesorowie otrzymali wyroki nakazowe wydane przez sąd karny w Kolonii. Dzięki sprzeciwowi prawników naszego Instytutu, wyrok nakazowy utracił swoją moc, jednak nad duchownym naukowcem wciąż wisi widmo skazania, bowiem sprawa będzie rozpatrywana przez niemiecki sąd na nowo. Poza pomocą prawną, ważne jest również społeczne wyrażenie sprzeciwu wobec działań wymierzonych w polskiego księdza. Zwracamy się zatem do Państwa o podpisanie petycji w obronie ks. prof. Dariusza Oko, z której treścią można zapoznać się na stronie bronmyksiedzaoko.pl. Zależy nam, żeby osiągnąć wsparcie ze strony co najmniej 100 000 osób, dlatego będziemy wdzięczni za rozesłanie linku do osób zaangażowanych w życie parafii z prośbą o podpisanie petycji.

Z wyrazami szacunku i modlitwą
Zespół Instytutu Ordo Iuris Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iurisul. Zielna 39, 00-108 Warszawa(22) 404 38 50 www.ordoiuris.pl

Facebook Twitter