10 grudnia grupa parafian z Lembarga i przyjaciół wyruszyła w godzinach popołudniowych do Gdyni na musical p.t.: „Once On This Island. Kiedyś na wyspie”. Wyjazd ten zainicjował i zorganizował sołtys wsi Lembarg Piotr Małkowski. Miał on na celu zintegrowanie parafian, a jednocześnie docenienie pracy dyplomowej szkoły aktorskiej naszego ministranta, lektora i parafianina Karola. Spektakl wniósł nowe spojrzenie na przeżycie estetyki i piękna sztuki aktorskiej. Doceniliśmy wszyscy wielką pracę i wysiłek aktorów i pomysłu, aby choć na chwilę wznieść widzów w świat muzyki, śpiewu i sztuki. Niejeden z nas patrzył na Karola jak na Karola, przyszłego papieża, który też był w młodości aktorem. Cieszymy się i jesteśmy dumni, że mogliśmy wspólnie świętować piękno sztuki. Już teraz wiemy, że to był nasz wspólny pierwszy wyjazd, ale nie ostatni. Do zobaczenia na kolejnym wspólnym radosnym wyjeździe…

fot. i tekst K.L.