Słowo biskupa toruńskiego po śmierci papieża seniora Benedykta XVI

Z nadzieją życia wiecznego i wiarą w zmartwychwstanie przyjąłem wiadomość o śmierci papieża seniora Benedykta XVI. Jego posługa w sposób szczególny wiąże się z moją drogą biskupią. To on w 2012 roku włączył mnie do grona następców Apostołów. Zapamiętam go jako człowieka wielkiej wiedzy i mądrości życiowej. Był nie tylko wybitnym teologiem, ale także człowiekiem modlitwy i niezwykłej pokory. Ostatnie lata życia spędził w ukryciu, wspierając swojego następcę i cały Kościół modlitwą i cierpieniem, co było wielkim darem dla każdego z wierzących. Jestem głęboko przekonany, że ten wielki, dzięki swojej pokorze, człowiek Kościoła i dobry pasterz Ludu Bożego zostanie przyjęty przez miłującego Boga do wiecznej radości nieba.

Proszę wszystkich wiernych diecezji toruńskiej, by w swoich modlitwach pamiętali o zmarłym papieżu seniorze Benedykcie XVI. Niech modlitwa za niego towarzyszy nam podczas Eucharystii w modlitwie wiernych.

Kapłanów proszę, by w miarę możliwości w najbliższym czasie odprawili Mszę św. za śp. Benedykta XVI. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem wdzięczności za dar jego życia i posługi.

+ Wiesław Śmigiel
biskup toruński