Kolejnym punktem wizytacji kanonicznej były odwiedziny w domach chorych z Komunią Św. Spotkaniom tym towarzyszyła radość i wzruszenie. Ks. Biskup poświęcił także czas na rozmowę i umocnił chorych na drodze niesienia Krzyża. Odwołał się do słów św. Tereski, że: „… jako Pasterz podąża dróżkami Chrystusa, który przybywa do Was każdego miesiąca…” i obdarował książeczkami z rozważaniami różańcowymi bł. Ks. Frelichowskiego. W ramach wdzięczności Ks. Biskup i Ks. Proboszcz otrzymali piękne kwiaty.

fot. Ks. Proboszcz, tekst: Katarzyna Lampert