O godz. 10.00 06. maja rozpoczęła się wizytacja kanoniczna Ks. Biskupa Józefa Szamockiego. Uroczysta procesja z plebani w asyście feretronów, OSP Bukowiec oraz Służby Maryjnej i Liturgicznej wprowadziła Ks. Biskupa do naszej świątyni. Po modlitwie Ks. Proboszcza oraz po uroczystych powitaniach Ks. Biskup odprawił Mszę Św. w intencji naszej wspólnoty parafialnej. W homilii Ks. Biskup podkreślił zauważone zmiany, które dokonały się od ostatniej wizytacji. Docenił stworzenie profesjonalnej strony parafialnej. „…Myślę, że z radością możecie śmiało spoglądać w przeszłość na te 5 Ostatnich lat wspólnie z księdzem proboszczem przeżytych, bo one nie zostały zmarnowane. Ty bardziej, że jest troska o ten Kościół, o 3 cmentarze, o kaplicę, a także i Kościół filialny, co dla tak małej wspólnoty nie jest takie łatwe. Radzicie sobie dzielnie, jak już wspominałem, można się o tym przekonać, nawet i w internecie. Ludzie w Australii i w Ameryce mogą podglądać co się dzieje w Lembargu… (Bp Józef Szamocki)”. Następnie Ks. Bp nawiązał do Ewangelii, gdzie wskazał na potrzebę modlitwy i wiary. Ona jest darem Ducha. Należy głosić Dobrą Nowinę, aby każdy człowiek był zbawiony, nawet ten, który gdzieś tam się pogubił. Na koniec homilii Ks. Biskup powiedział: „Jezus Chrystus kieruje losami wspólnoty Kościoła, kieruje życiem każdego z nas osobno i wierzymy w to przecież, On kieruje dziełami tej parafii. Ileż znaków dobra kieruje z niej i za to bądźmy wdzięczni, i to dobro pomnażajmy i o TYM opowiadajmy. Amen”.

Po Mszy Św. wszyscy udaliśmy się na nasze cmentarze. Wspólnie modliliśmy się za naszych zmarłych. Następnie Ks. Biskup wraz z Księdzem Proboszczem udali się do Kościoła Filialnego na Nabożeństwo Majowe, gdzie udzielił Błogosławieństwa dzieciom i matkom w stanie błogosławionym.

fot. i tekst Katarzyna Lampert