W dniu dzisiejszym przeżywaliśmy coroczny odpust parafialny Św. Ap. Piotra i Pawła. Jest to Uroczystość całej parafii i za nią szczególnie się w tym dniu modlimy. Sumie odpustowej i okoliczne Słowo Boże wygłosił O. prof. Ryszard Rybka z Uniwersytetu Angelicum w Rzymie. Radujemy się w tym dniu, że Pan Jezus przez Matkę Kościół dał Nam tak wspaniałych patronów. O. Ryszard w homilii podkreślił, że są to dwaj wojownicy Kościoła, choć o różnych charakterach. Ukazują nam drogę przemiany, do której zapraszają każdego z nas. Szymon, który się wyparł – Piotr, który wyznał wiarę, że „Ty jesteś Syn Boga Żywego”; Szaweł, który zabijał wyznawców Chrystusa – Paweł, który stał się Apostołem pogan. Potrzeba w dzisiejszym świecie świadków, a nie tylko głosicieli. Uroczystość swoją obecnością ubogacili kapłani z dekanatu, którzy razem z nami świętowali i wielbili Boga za patronów naszej parafii. Ks. Proboszcz Waldemar Milewski podziękował wszystkim za uświetnienie tej uroczystości: O. Rysiowi, panu organiście, służbie liturgicznej, paniom niosącym obrazy, dzieciom sypiącym kwiatki, parafianom za modlitwę, a nade wszystko Druhom OSP Bukowiec, którzy nigdy nie zawodzą.

fot i tekst Kasia Lampert