3 lipca wyjechaliśmy z grupą pielgrzymów na Diecezjalny Zjazd Żywego Różańca, który odbył się Chełmnie. W tym uroczystym dniu towarzyszyła nam chorągiew Żywego Różańca. Uroczystości odpustowe rozpoczęły się powitaniem wszystkich grup przez Moderatora Ks. Zbigniewa Wawrzyniak, po czym odmówiliśmy różaniec. Po wspólnej modlitwie mogliśmy wysłuchać konferencji Ojca Duchownego z Torunia – ks. Adama Lis. O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza Św., której przewodniczył Ks. Bp. Wiesław Śmigiel. W homilii Ks. Biskup podkreślił wartość różańca i osób, które go odmawiają. Wskazał jednocześnie na fakt, że Żywy Różaniec jest najliczniejszą grupą wiernych, która wspiera swoimi modlitwami i ofiarami kapłanów, i tych, którzy do kapłaństwa się przygotowują. Po Mszy Św. udaliśmy się na wspólny posiłek do ogrodu plebanijnego. Po pokrzepieniu ciała wróciliśmy do Kościoła na Drogę Krzyżową, po czym nastąpiło błogosławieństwo i rozesłanie.

fot. i tekst Kasia Lampert