Synod Biskupów: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” – diecezjalny etap przygotowań.

Ojciec Święty Franciszek zwołał Synod Biskupów poświęcony tematowi: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Droga synodalna uroczyście zostanie rozpoczęta w dniach 9-10 października 2021 roku w Rzymie, a następnie 17 października tegoż roku we wszystkich katolickich diecezjach na świecie, by zakończyć się obradami synodalnymi w Rzymie w 2023 roku.

Zwołując Synod papież Franciszek odczytuje jego ogromną wartość dla Kościoła, gdyż jak powiedział: „Właśnie droga synodalności jest drogą, której Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia” (Przemówienie Papieża Franciszka podczas uroczystości upamiętniającej 50-tą rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów – 17 października 2015 roku).

Zadaniem procesu synodalnego, gdyż o takiej rzeczywistości mówimy, nie jest zapewnienie chwilowego lub jednorazowego doświadczenia komunii, ale raczej stworzenie okazji dla całego Ludu Bożego, aby wspólnie rozeznawać, w jaki sposób postępować na drodze do bycia Kościołem bardziej synodalnym w perspektywie długoterminowej. Oświeceni przez Słowo Boże i zjednoczeni w modlitwie będziemy w stanie rozeznać, jakie procesy mogą pomóc w poszukiwaniu woli Bożej i podążać ścieżkami, na które Bóg nas wzywa – ku większej komunii, pełniejszemu uczestnictwu i większej otwartości na wypełnianie naszej misji w świecie (Vademecum Synodu).

Celem Synodu jest wejście na stałą drogę wspólnego rozeznawania przez biskupów, kapłanów, diakonów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, a nawet uwzględnienie głosu osób innej religii, wyznania i niewierzących, którym bliskie jest dobro człowieka i wartości ewangeliczne, jak Kościół pełniej może zrealizować misję zleconą mu przez Jezusa Chrystusa. Nie chodzi tu o jednorazowe doświadczenie, ale stałą drogę, która pozwoli zarówno tu i teraz, jak i w przyszłości reagować żywo na problemy ludzkie, realizować dzieło „nowej ewangelizacji”, duszpasterstwo, dialog i docenić szczególnie rolę wiernych świeckich, którzy korzystając ze swojego doświadczenia duchowego i nadprzyrodzonego zmysłu wiary wnoszą nieoceniony wkład w misję Kościoła i jej rozeznanie.

Kalendarium diecezjalnego etapu przygotowań do Synodu:

17 października (tj. niedziela), godz. 15.00 – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – Msza Święta otwierająca diecezjalny etap przygotowań do Synodu.

Do końca października 2021 roku:

– przygotowanie i rozesłanie ankiet synodalnych do parafii oraz do wspólnot, ruchów i stowarzyszeń zrzeszonych w Diecezjalnej Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej,

– uruchomienie na stronie internetowej Diecezji Toruńskiej zakładki poświęconej Synodowi z interaktywnym formularzem ankiety synodalnej.

– 20 grudnia zamknięcie interaktywnego formularza ankiety synodalnej

Do 23 grudnia 2021 roku:

– organizacja spotkań roboczych w parafiach, sporządzenie relacji ze spotkań – odpowiedzi/syntezy na pytania ankiety synodalnej i przesłanie ich do Diecezjalnego Delegata ds. Synodu (termin dotyczy również wspólnot, ruchów i stowarzyszeń) na adres: Kuria Diecezjalna Toruńska, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń lub mailem: synod@diecezja-torun.pl

Do końca stycznia 2022roku:

 – analiza przesłanych odpowiedzi oraz przygotowanie syntezy przez Diecezjalny Zespołu ds. Synodu .

Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel zatwierdził skład Diecezjalnego Zespołu ds. Synodu:

  1. Ks. dr Artur Szymczyk – przewodniczący
  2. S. Paulina Agnieszka Klejny CST
  3. Zofia Heyka
  4. Karolina Olszewska
  5. Hanna Pierzchalska
  6. Dk. prof. Waldemar Rozynkowski
  7. Prof. Michał Białkowski
  8. O. dr Jozue Misiak OFM
  9. Ks. Miłosz Tomaszewski

W imieniu Księdza Biskupa serdecznie zapraszam na Mszę Świętą otwierającą diecezjalny etap przygotowań do Synodu oraz do pracy w parafialnych grupach przygotowujących Synod oraz serdecznie proszę o promocję tego wydarzenia w parafiach, na portalach społecznościowych, w ogłoszeniach duszpasterskich i w inny możliwy sposób, byśmy mogli usłyszeć jak najliczniejszy głos tych, którzy czują odpowiedzialność za misję Kościoła, pragną budowania ducha komunii i wsłuchują się w głos Ducha Świętego.

Zgodnie z zaprezentowanym kalendarium przesyłane będą bieżące informacje na temat przebiegu diecezjalnego etapu przygotowań do Synodu.

Ks. Artur Szymczyk

Delegat ds. Synodu

Modlitwa o owoce Synodu

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje. Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.