W dniu Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, gdzie w wielu diecezjach biskupi przyjmowali przysięgi Konsekrowanych Dziewic, które pragną służyć Bogu przez Maryję, w naszej parafii ks. Proboszcz Waldemar Milewski przyjął kolejne dziewczęta do Służby Maryjnej, które pragną służyć Maryi przy ołtarzu Jej Syna. Przyjął przysięgę służenia Chrystusowi, wspomagać potrzebujących, a nade wszystko swoim życiem ukazywać Chrystusa, jako pokornego Pasterza. Bogu niech będą dzięki za dar kolejnych dziewcząt służących przy ołtarzu Pana Jezusa.

fot i tekst Katarzyna Lampert.