Niedziela Palmowa to dzień, w którym uroczyście świętujemy wjazd Jezusa do Jerozolimy wśród radosnych krzyków Hosanna… oraz gromkich okrzyków: Ukrzyżuj Go, które wypowiedzieli Ci sami ludzie w Wielki Piątek. W naszej parafii dzień ten przeżywaliśmy razem z O. Ryszardem, który na ten okres przyjechał z Rzymu, gdzie posługuje jako profesor na Uniwersytecie Angelicum. Radujemy się, że na ten czas Uroczystości nasz Ks. proboszcz ma wsparcie i pomoc.

fot. i tekst Kasia Lampert