Święty Boże!
Święty mocny!
Święty nieśmiertelny!
Zmiłuj się nad nami 

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Wybaw nas Panie.

Święty Boże!
Święty mocny!
Święty nieśmiertelny!
Zmiłuj się nad nami 


Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Zachowaj nas Panie.

Święty Boże!
Święty mocny!
Święty nieśmiertelny!
Zmiłuj się nad nami 


My grzeszni ciebie Boga prosimy,
Wysłuchaj nas Panie.

Święty Boże!
Święty mocny!
Święty nieśmiertelny!
Zmiłuj się nad nami 


Można dodać także:

Matko Uproś,
Matko ubłagaj
O Matko, Matko Boska
Przyczyń się za  nami

Święty Boże!
Święty mocny!
Święty nieśmiertelny!
Zmiłuj się nad nami