W tym tygodniu Ks. proboszcz naszej parafii otrzymał od pana Burmistrza Przemysława Górskiego podziękowanie za współpracę w przeżyciu Święta Dziękczynienia za tegoroczne plony – Dożynki w naszej gminie i parafii. Dziękujemy także Panu Burmistrzowi i wszystkim, którzy przyczynili się do przeżycia w radości tego święta. Liczymy jako parafia na pomoc Pana Burmistrza i Gminy w realizowaniu licznych prac w naszej parafii. Bóg zapłać za już okazaną pomoc i dobre serce. Niech Bóg wspiera Pana Burmistrza w pracy na rzecz dobra naszej „małej ojczyzny”.