Dnia 19 maja 2019 r. przybyła z wizytą do Kościoła parafialnego w Lembargu p. minister Anna Gembicka. Towarzyszyli jej Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Aleksandra Juszkiewicz, radni gminni Tadeusz Klimek i Kazimierz Łukasik oraz sołtysi: Piotr Małkowski z Lembarga i Bernadeta Kwaśniewska z Mileszew. Ks. Proboszcz Waldemar Milewski przywitał dostojnych gości i opowiedział w kilku zdaniach historię Kościoła i parafii. Wskazał także na ogrom potrzeb związanych z renowacją świątyni i ołtarza głównego, który powoli już jest odnawiany. Ukazał także postać Ignacego Łyskowskiego, który był związany z naszą parafią, a którego ciało spoczywa z krypcie Kościoła. Pani Minister po zapoznaniu się z potrzebami Kościoła i obejrzeniu jego wnętrza złożyła kwiaty na płycie upamiętniającej Ignacego Łyskowskiego. W rozmowę z panią Minister włączył się pan Burmistrz Przemysław Górski, który otoczył swoją troską renowację prastarej, historycznej świątyni. Wdzięczni za tę wizytę pani Minister na zakończenie zrobiliśmy wspólną pamiątkową fotografię.

tekst Katarzyna Lampert