W dniu 17. czerwca, kiedy wspominaliśmy Niepokalane Serce NMP, obchodziliśmy radośnie kolejną rocznicę święceń naszego Ks. Proboszcza Waldemara Milewskiego. Była to sposobność, aby podziękować Bogu, za dar kapłaństwa. W intencji, którą zamówili parafianie prosiliśmy także o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Lembarskiej, której swoją posługę w naszej parafii zawierzył Ks. Proboszcz. Pod koniec Mszy Św. złożyliśmy życzenia i obdarowaliśmy Ks. Proboszcza skromnymi upominkami. Największe wzruszenie wzbudziła Służba Liturgiczna i Służba Maryjna, która wspólnie złożyła życzenia. Ks. Proboszcz podziękował za pamięć i życzenia, wskazując na potrzebę jedności. „Ja potrzebuję Was, bo tylko z Wami mogę dojść do zbawienia, tak Wy potrzebujecie kapłana, aby sprawował sakramenty, które umacniają na tej drodze”. Cieszymy się, że razem z Ks. Waldkiem mogliśmy radować się z daru, którym jest kapłaństwo. Niech Matka Boża prowadzi naszego Księdza drogami do zbawienia razem z nami. Na dalsze świętowanie parafianie zaprosili Ks. Proboszcza na przedstawienie muzyczne do Teatru Muzycznego w Gdyni.

fot. i tekst Katarzyna Lampert