Jak co roku w Uroczystość NMP Królowej Polski na sumie modliliśmy się w intencji OSP Bukowiec. Uroczystą Mszą Św. rozpoczęliśmy wspomnienie Św. Floriana. Jest to dzień w której nasi druhowie i druhny ukazali swoją przynależność nie tylko do OSP niosącej pomoc na chwałę Boga i pożytek ludzi, ale przede wszystkim do wiary i Kościoła. Ten przepiękny zwyczaj OSP Bukowiec pielęgnowany jest przez lata i wzmacnia jedność między parafianami.

Ks. Proboszcz w kazaniu ukazał, że wiara musi być prosta i autentyczna, tak jak postawa dziecka, który nie żyje w świecie kłamstwa. Chrystus zostawił nam Maryję za Matkę, która przeżywa nasze upadki i raduje się z każdego powstania. Matka nie cieszy się, kiedy omijamy to co mówi Chrystus, ale raduje się kiedy żyjemy Jego Słowami.

Mszę z udziałem naszych strażaków zakończyła procesja na cmentarze, oddając hołd kapłanom pracującym w tej parafii oraz zmarłym druhom i druhnom, którzy bronili życia i dobytku naszym braciom i siostrom narażając swoje życie. Miłość do Boga i ludzi „nigdy nie zagaśnie!”.

fot. i tekst Katarzyna Lampert