W dniu 06. maja na pół godz. przed rozpoczęciem wizytacji kanonicznej przez Ks. Biskupa Józefa Szamockiego miało miejsce nietypowe spotkanie. Oto do drzwi plebani, gdzie przebywał już Ks. Biskup Józef, zadzwonił dzwonek. Z wizytą do Ks. Biskupa przybyli goście: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski z córką Zosią, Radni miejscy: Tadeusz Klimek i Kazimierz Łukasik oraz sołtysi: Bernadeta Kwaśniewska z Mileszew i wnuczka Lena oraz Piotr Małkowski z Lembarga. Spotkanie przebywało w miłej atmosferze. Pan Burmistrz omówił sprawy bieżące związane z duszpasterstwem Ks. proboszcza i pracami nad renowacją Kościoła. Pochwalił poczynania naszego Ks. proboszcza na rzecz budowania jedności, choć zaznaczył, że ta Jego praca nie przez wszystkich jest doceniana. Burmistrz podziękował Ks. Biskupowi za tak wspaniałego proboszcza, którego otrzymała nie tylko parafia, ale i gmina Jabłonowo Pomorskie. Pracę Ks. proboszcza także docenili radni i sołtysi dziękując Ks. Biskupowi za włożony ogrom pracy i siły przez Ks. proboszcza, w to co dzisiaj jest już widoczne. W imieniu pana Burmistrza radny Tadeusz Klimek przekazał pamiątkowy medal z wizerunkiem patronki naszego Miasta i Gminy Bł. Mari Karłowskiej. Na koniec zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie do kroniki parafialnej.

tekst i fot. Katarzyna Lampert